ליטיגציה

הסכם טוב והתנהלות שחותרת ל-WIN WIN הם תמיד דבר רצוי. אך, בחיים האמיתיים קורה שמתפתחים סכסוכים ואי-הסכמות, שדורשים את הפעלת 'השריר המשפטי', על ידי ניהול תביעה, בפני גורם אחר, כמו שופט בבית המשפט, בורר, מגשר, המפקח על הבתים המשותפים, ועוד. הליך כזה נקרא, בעגה המקצועית. ליטיגציה. לעו"ד המתמחה בליטיגציה דרושים כישורים כמו יצירתיות, קור רוח, כושר שכנוע, הבנת תהליכי קבלת החלטות אצל יריבים, טקטיקה ואסטרטגיה, יכולת הופעה בפני שופט/בורר, ויכולת קבלת החלטות, במצב של חוסר וודאות. זאת, בנוסף להכרת החוקים, התקנות, הפסיקה והעובדות הרלבנטיות.

עבור עורך הדין גלאור, הליטיגציה היא אמצעי להשגת צדק עבור הלקוחות, אך לא פחות מזה היא גם כלי שבאמצעותו, באופן מדוד ומחושב, ניתן גם לנהל משא ומתן נכון. זאת, במטרה לערוך מראש הסכם טוב וברור מספיק, שימנע מהצדדים סכסוך; וכן, במקרה הצורך, יקבע את האופן שבו יתנהל ויסתיים הסכסוך. גם במקרים שבהם הסכסוך אינו נובע מהסכם אותו ערך עו"ד גלאור, ינסה עו"ד גלאור לסיים אותו עם בתוצאה המיטיבה ביותר עבור לקוחותיו. ניהול סכסוך גובה משאבים רבים מהצדדים לו. במידת האפשר, ינסה עו"ד גלאור לסיים את הסכסוך בהסכם. במקרה הצורך, יסיים עו"ד גלאור את הסכסוך בפסק דין. גם נכונות זו, ללכת עד הסוף, במקרה הצורך והנסיון בניהול סכסוכים עד מיצויים, מסייעים לעו"ד גלאור לכתוב הסכם מיטבי, בכל שלב.

 

עו"ד גלאור הנו ליטיגטור בעל ניסיון בכל הערכאות, בתחומים בהם הוא עוסק; למשל: בתחומי הנדל"ן, בין צדדים להסכם מכר, בין צדדים להסכם שכירות, בין חברים בקבוצת רכישה, בין שכנים, בין יורשים, בין שותפים במקרקעין, או בשותפות עסקית, בין בעלי מניות, בין מלווים ללווים, בין ערבים למלווים וללווים, בין דיירים ליזם- בהתחדשות עירונית, בין צדדים לעסקת קומבינציה, ועוד.