משפט בינלאומי פרטי

המשפט הבינלאומי הפרטי עוסק באתגרים החוצים את גבולות המדינה ובמקרים בהם מעורב גורם זר בסוגיה משפטית כלשהיא כדוגמת:  אכיפה של  פסק דין, שניתן במדינה זרה, בישראל, צוואה שנכתבה בחו"ל, עיזבון של מוריש שחלק מהנכסיו נמצאים במדינה שמכירה רק בדין שלה. עורך הדין גלאור התמחה בסוגיות אלו ובקיא באמנות הבינלאומיותובהשפעה שלהם על הנושא. עורך הדין גלאור, גדל במשפחה שעלתה לישראל מארצות הברית וחלק ניכר מלקוחותיו הם בני הקהילה האנגלו סקסית בישראל, שעדיין מנהלים קשרים משפחתיים או עסקיים בארצות המוצא. עבור קהל זה, סוגיות של משפט בינלאומי פרטי עולות לא פעם על הפרק: איזה דין חל בסכסוך לגבי חוזה בין תושבי מדינות שונות; איפה נמצאת סמכות השיפוט במקרה בו מעורבים אזרחי מדינות שונות; איך אוכפים פסק דין מחוץ למדינה; מה קורה כשאין התאמה בין שיטות המשפט הנוגעות לתיק – על כל הסוגיות האלה וסוגיות נוספות הקשורות לדין הבינלאומי הפרטי עורך הדין גלאור יודע לתת מענה מקיף ומקצועי.